about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ AN BÌNH

Xã An Bình được thành lập từ tháng 5 năm 1955. Mặc dù là đơn vị hành chính, được  thành  lập muộn so với các vùng lân cận,  nhưng đất và người An Bình đã có từ lâu đời. Từ buổi khai thiên lập địa, từ lớp dân cư đầu tiên ,đến định cư ở mảnh đất này, với  bản chất hiền lành, giản dị người dân An Bình đã đoàn kết gắn bó, vượt khó qua mọi khó khăn  thử thách, chống chọi với thiên tai bão lũ, dịch họa, để tồn tại và phát triển

An bình ngày nay chưa thật giàu có, nhưng An Bình là một vùng quê đẹp. Với nỗ lực của mình,người dân An Bình đang từng bước thay da đổi thịt trên con đường hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.